RFS treneri iegūst UEFA Elite Youth trenera kategorijas apliecību

RFS treneri iegūst UEFA Elite Youth trenera kategorijas apliecību

2016. gada novembrī RFS treneri Viktors Vicehovskis, Igors Stepanovs un Dmitrijs Kohans starptautisku speciālistu vadībā uzsāka apmācības “UEFA Elite Youth” treneru apmācību programmā. 2018. gada 11.septembrī gandrīz divu gadu ilgais apmācību posms tika noslēgts un RFS treneri, veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, saņēma “UEFA Elite Youth” trenera kategorijas apliecību.

“UEFA Elite Youth” treneru apmācības programma Latvijā tika ieviesta ar mērķi paaugstināt profesionālās iemaņas un kvalifikāciju tiem treneriem, kuri ikdienā strādā ar Latvijas jauniešu un reģionālajām futbola izlasēm, kā arī savos klubos pārrauga treniņu procesu jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Apmācības starptautisku speciālistu vadībā treneri uzsāka 2016.gada novembrī.

2018-09-12T13:48:17+03:00
Go to Top