Par skolu

Par skolu2016-12-10T09:00:55+02:00

Rīgas Futbola skola ir dibināta 1962.gada 1.janvārī. Simtiem jauniešu šajā laika periodā beiguši futbola skolu, vairums guvuši labu fizisko rūdījumu, tāpat kļuvuši par labiem futbolistiem, treneriem, kā arī krietniem sava darba darītājiem.

Mūsdienas:

Šodien Rīgas Futbola skolā ar futbolu un regbiju nodarbojas vairāk nekā 500 bērnu. Mēs esam ne tikai viena no lielākajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm valstī, bet arī futbola klubs, kas ieņem nozīmīgu vietu Latvijas futbola dzīvē.

Treniņi notiek dažādos Rīgas rajonos gan meitenēm, gan zēniem. Visi audzēkņi regulāri piedalās dažāda līmeņa sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Rīgas futbola skola realizē divas licenzētas mācību programmas futbolā un regbijā. Rīgas futbola skola apvieno sevī labākos Latvijas futbola speciālistus, kas ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību un kuriem ir tiesības strādāt par treneriem dažāda vecuma nacionālajās izlasēs.

Esam izveidojuši futbola piramīdu, sākot no bērnu futbola, kur uzmanība tiek vērsta uz bērna harmonisku attīstību, līdz profesionālai futbolistu sagatavošanai, kas ļauj spēlēt dažāda vecuma nacionālajās izlasēs, Rīgas futbola skolas komandā vai citos profesionālajos futbola klubos.

Rīgas futbola skola nodrošina profesionālākos trenerus, akreditētu izglītības iestādi un licenzētas mācību programmas, piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās un sporta nometnēs, kā arī treniņu nodarbības pēc iespējas tuvāk mājām.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā.

Sporta skolas pamatuzdevumi:

 • Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
 • Īstenot interešu izglītības programmas to mērķus un uzdevumu;
 • Veikt izglītojoši pedagoģisko un mācību treniņu darbu, lai nostiprinātu izglītojamo veselību un pilnveidotu sporta meistarību;
 • Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
 • Nodrošināt talantīgajiem audzēkņiem augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā;
 • Gatavot augstas klases sportistu rezerves, visu vecumu Latvijas izlases dalībniekus futbolā;
 • Sekmēt bērnu un jauniešu Rīgas izlases komandas izveidi un darbību iestādē īstenotajos sporta veidos;
 • Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas;
 • Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 • Nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību sporta skolā īstenotajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
 • Nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;
 • Racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos resursus.

Nāc un uzvelc Rīgas futbola skolas formu arī TU!

 

Go to Top