Izsludina konkursu Rīgas futbola skolas direktora amatam

Izsludina konkursu Rīgas futbola skolas direktora amatam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina konkursu uz Rīgas pašvaldības izglītības iestādes vadītāja amatu: Rīgas Futbola skolas (Uzvaras bulv.10) direktors/-e .

Prasības pretendentiem:

–  uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

–  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

–   valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

–    vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze sporta izglītības jomā;

–  vismaz 2 gadu pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā sporta jomā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sporta izglītības iestādes vadības darbā;

–   iemaņas darbā ar datoru;

–  zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;

–   vispārējas zināšanas par futbola organizāciju un attīstības tendencēm.

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), vīziju par Rīgas Futbola skolas attīstības virzieniem, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un vēlams rekomendācijas iesniegt līdz 2015. gada 30. novembrim Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Personāla nodaļā Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 5, 259. vai 261.kab.

 Konkursa nolikums (114.00 KB)

Tālruņi uzziņām 67026819, 67026806, 67037256.

2016-12-10T09:00:58+02:00
Go to Top