Dokumenti

Dokumenti2021-01-11T15:48:54+02:00
NosaukumsLejupielādēt
Pašnovērtējuma ziņojums 2021.-2022.
Skolas nolikums
Iekšējie noteikumi
Uzņemšanas/Atskaitīšanas noteikumi
Iesniegums par uzņemšanu skolā
Iekšējie noteikumi (Covid19)
Skrejceliņu publiska izmantošana
Skolas iekšejie noteikumi par līdzfinansējumu
Iesniegums līdzfinansējuma atlaidei
Iesniegums līdzfinansējuma pārmaksas atgriešanai
Līgums par līdzfinansējumu
Iesniegums par atskaitīšanu
Civilā aizsardzība
Trauksmes celēja ziņojuma veidlapa
Trauksmes celšanas kārtība IKSD
Trauksmes celšanas kartība Rīgas pašvaldībā
Kārtība, kādā Rīgas Futbola skolas sporta bāze “Arkādija” uzturas audzēkņu vecāki un citas personas
Kārtība par izglītojamo, pedagogu un vadītāja rīcību konfliktsituācijās un gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Go to Top